Otello - Salzburg Festival, 2010 (Domingo, Freni, Cappucilli) – Iconic Arts